Astım

Astım Nedir?

Astım, akciğer içi hava yollarının mikrobik olmayan kronik (müzmin) iltihabi bir hastalığıdır. Bu nedenle hava yolları iltihaplı (şiş ve ödemli) ve iltihaba bağlı olarak daralmıştır. Bu durum bronş dediğimiz hava yollarının uyaranlara karşı aşırı duyarlı olmasına neden olur. Her yaştan bireyi etkileyebilen, doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen, kontrol altına alınamadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen bir hastalıktır.

Astımın Belirtileri Nelerdir?

Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar (krizler) halinde gelen bir hastalıktır. Ataklar özellikle gece veya sabaha karşı meydana gelir. Hastalar ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Toz, duman, koku gibi uyaranlar normalden daha hassas olan bronşları tahriş ederek nefes darlığı, öksürük, hırıltılı-hışıltılı solunum ve göğüste sıkışma hissine neden olur.

Astımın Nedeni Nedir?

Astım gelişiminde kişisel (genetik, obesite, cinsiyet) ve çevresel faktörler (alerjenler, enfeksiyonlar, mesleki duyarlaştırıcılar, sigara, ev içi ve ev dışı hava kirliliği) etkileşerek hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Yakın aile çevresinde astım olan kişilerde hastalık gelişme olasılığı daha yüksektir.

Astım Nasıl Tedavi Edilir?

Astım tedavisinin amacı, hava yollarındaki mikrobik olmayan iltihaba bağlı daralmanın giderilmesi ve belirtilerin tamamen kontrol altına alınmasıdır (klinik kontrol). Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olarak ikiye ayrılır. Kontrol edici ilaçlar; esas olarak antiinflamatuvar (iltihabı tedavi eden) etkileri sayesinde astımın kontrol altında tutulmasını sağlayan, yakınmalar olmasa bile her gün düzenli ve uzun süre kullanılan ilaçlardır. Rahatlatıcı ilaçlar ise; hızlı etki ederek hava yollarının daralmasını düzelten, sadece yakınmaların (öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum) olduğu durumlarda kullanıp, olmadığı zamanlarda kullanılmayan ilaçlardır.

Astım belirtilerini en aza indirmek ve atakların gelişmesini önlemek için alerjen faktörlerden ve çevresel etkenlerden korunmak da tedavinin bir parçasıdır.