Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız ve çene cerrahi diş hekimliğinin ağız ve çene bölgelerindeki sert ve yumuşak dokuların hem fonksiyonel hem estetik yönlerini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve bozuklukların yardımcı tedavisini kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Ağız ve çene cerrahlarının eğitimleri büyük ölçüde yüz, ağız ve çenenin sert (kemik) ve yumuşak (deri, kas) dokusuna odaklanır. Bilgileri ve cerrahi uzmanlıkları, onları bu anatomik alanda fonksiyonel ve estetik bozuklukları tanı ve tedavide nitelik sahibi olan tek uzman olma özelliğini kazandırır.

İlgilendiğimiz alanlar;

 • Dentoalveolar Cerrahi
 • Diş Çekimi
 • Gömülü Dişlerin cerrahi çekimi
 • Apikal Rezeksiyon( Kök ucu lezyonların cerrahi tedavisi)
 • Proteze Hazırlık Aşamasındaki Cerrahi Girişimler
 • Alveoloplasti ( Protezlerin çenelere uyunlardırma operasyonları)
 • Vestibüloplasti ( protezin oturma alanlarının uzatılması
 • Çene Kemiği Kistleri
 • Kist Dekompresyonu
 • Kist Marsupyalizasyonu
 • Kist Enükleasyonu
 • Çene / Yüz Bölgesi Tümörleri
 • Biyopsi - Marjinal Rezeksiyon
 • Segmental Rezeksiyon
 • Blok Rezeksiyon
 • Maksilla Rezeksiyonu
 • Mandibula Rezeksiyonu
 • Temporomandibular(Çene) Eklem Rahatsızlıkları
 • Konservatif Tedavi Yöntemleri
 • Fizik Tedavi
 • Artrosentez
 • Artroskopi
 • Açık Eklem Cerrahisi
 • Artroplasti
 • Diskoplasti
 • Distektomi
 • Disk Replasmanı
 • TME protezleri
 • Eklem Ankiloz Cerrahisi
 • Çene Yüz Bölgesi Deformiteleri(Bozuklukları)
 • Ortognatik Cerrahi
 • Le Fort I Osteotomi
 • Bilateral Sagittal Split Osteotomisi
 • Vertikal Ramus Osteotomisi
 • Genioplasti
 • Uyku Apnesi için Genioplasti Operasyonu
 • Şiddetli Deformitelerde Distraksiyon Osteogenezisi Ağız Hastalıkları
 • Ağız içi lezyonların tedavisi
 • Aft
 • Licen planus
 • Lökoplaki
 • Çene Yüz Travmaları
 • Diş ,Çene-yüz kemiklerinin kırıkları
 • Yüzün yumuşak dokularının yaralanmaları
 • Dudak Damak Yarıkları
 • Dudak Yarığı Operasyonu
 • Damak Yarığı Operasyonu
 • Alveoler Yarık Greftleme
 • İmplant cerrahisi
 • Alveol Kret Augmentasyonu( Yetersiz kemiklerde implant uygulaması)
 • Greft Operasyonları
 • Otojen Greft
 • İliak Greft
 • Tibial Greft
 • Kalvarial Greft
 • Ramus Grefti
 • Simfiz Grefti
 • Allojen Greft
 • Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu
 • Sinus Tabanı Yükseltme İşlemi
 • Sinir repozisyonu (yeniden konumlandırma)
 • Alveolar Distraksiyon Osteogenezisi
 • Lazer
 • Çene Yüz Ağrıları
 • Ağız ve Maksillofasiyel Bölgenin İltihabi Lezyonları ve Tedavisi
 • Engelli Hastalarda Diş Tedavileri