Kalite Yönetim Sistemimiz

Hasta Merkezli Standartlar; 
Uluslararası Hasta Güvenlik Hedefleri, Bakıma Erişim ve bakımın sürekliliği, Hasta ve Ailesinin Hakları, Hastaların Değerlendirilmesi, Hastaların Bakımı, Anestezi ve Cerrahi Bakım, İlaç Yönetimi ve Kullanımı, Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Yönetim Standartları;
Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü, Üst Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme, Tesis Yönetimi ve Güvenliği, Çalışanların Nitelikleri ve Eğitimi, Bilgi Yönetimi

Akademik Tıp Merkezi Hastane Standartları;
Tıbbi Mesleki Eğitim, İnsan Denekleri Üzerindeki Araştırma Programlarından oluşmaktadır.

Hasta Merkezli Standartlar;
Hastanın hastaneye kabulü, değerlendirilmesi, bakımı, anestezi ve cerrahi süreçlerini, ilaç yönetimi ve hasta ve ailesini hakları ve eğitimi süreçlerinde standart sağlamaktadır.

Yönetim Standartları;
Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, üst yönetim, tesisin güvenliği, personelin nitelik ve yetkinliği, üretilen bilginin yönetimi konusunda standart sağlamaktadır.

5. versiyonda eklenen Akademik Merkezi Hastane Standartları; Tıbbi Mesleki Eğitim standartları ile verilen tıp eğitimi için gerekli altyapının sağlanması, tıp öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimi programlarının oluşturulması, yetkilendirilmesi, gözetlenmesi, performansı ayrıca kalite ve hasta güvenliği konusunda eğitim konusunda standartlar sağlamaktadır.

İnsan Katılımlı Klinik Araştırma standartları ile kurumda yapılan klinik araştırmaların güvenli olarak yapılaması için gerekli standartları belirlemektedir.

Akademik Tıp Merkezli standartların kurumumuzda uygulanması ile birlikte verilen tıbbi hizmetlerin yanı sıra tıp eğitimi ve kurumuzda yapılan klinik araştırmalarda standartları oluşturmamızı sağlamıştır.