Cyberknife M6 Tedavi Süreci Nasıldır?

[img]cyberknifem6-3.jpg[/img] Cyberknife M6 tedavi süreci çok basamaklıdır. Doktor hastaya Cyberknife ile tedavi edilebilir görüşünü verdikten sonra sabitleme, görüntüleme, planlama, kalite kontrol, tedavi ve rütin izlem basamakları takip edilerek sürece devam edilir. Bu süreçlere kısa bir göz atacak olursak; 1.Hasta sabitlemesi: Beyin hastalıklarının tedavisinde bireysel olarak hazırlanan maskeler kullanılmaktadır. Maske sayesinde tedavide hastanın başının hareketsiz aynı pozisyonda kalması sağlanır. Herhangi rigit bir sabitleme veya anestezi kullanılmaz. Beden ve spinal hastalıkların tedavisinde vakum yatak veya benzeri sabitleme sistemleri kullanılmaktadır. 2. Görüntüleme: Her tedavi için hastadan mutlaka bir tomografi çekimi gerekecektir. Bunun yanında tedavi edilecek bölgeye göre MR, PET-CT veya diğer görüntülemelere de ihtiyaç duyulabilir. Özellikle yumuşak doku tümörlerinde tümörün yerini görmek ve takip edebilmek için tümör içine veya çevresine altın işaretleyiciler yerleştirilmektedir. Bu işaretleyicilerin sayısı bir ile beş arasında değişir. Bu işlem hastanemizde girişimsel radyologlar tarafından lokal anestezi eşliğinde yapılmaktadır. Bu işlem sonrası en az bir hafta beklenerek tedavi planlama tomografisi çekilmektedir. 3. Tedavi Planlaması Tedavi planlaması aşamasında hastaya ihtiyaç yoktur. Çekilen görüntüler kullanılarak özel tasarlanmış planlama sisteminde hesaplamalar yapılarak hastanın optimal tedavi planı elde edilir. Bu aşamada özellikle doktor ve medikal fizikçiler bu planların çıkartılmasında primer sorumlu kişilerdir. 4. Tedavi Tedavide hasta robotik masaya yatırıldıktan sonra radyoterapi teknikeri hastanın pozisyonunu vererek dışarı çıkar. Tedavi için gerekli ayarlamalar tekniker, medikal fizikçi ve doktor tarafından yapıldıktan sonra tedaviye geçilir. Tedavide robot çeşitli koordinatlardan hastaya radyasyon gönderir ve tedavi sırasında sürekli görüntü alınarak hastanın pozisyonu kontrol edilir. Tedavi ağrılı olmadığından anesteziye ihtiyaç yoktur. Hasta tedavi esnasında herhangi bir şekilde görevlilere ihtiyaç duyduğunda mikrofon sistemi yardımıyla iletişim kurabilmektedir. Tedavi süresi bölgeye göre değişiklik göstermekle birlikte 15-45 dakika arasında değişmektedir. 5. İzlem Tedavi sonrasında hasta yaşantısına kesintisiz devam etmektedir. Hasta belirli periyodlarda kontrol için tekrar kliniğe davet edilerek doktor tarafından hastalığın seyri takip edilir.