Çocuklarda Karaciğer Nakli

Çocuklarda Karaciğer Nakli

Bebeklikte veya sonrasında başlamış ve kronik duruma gelmiş; ya da sağlıklı bir çocukta birdenbire gelişmiş karaciğer yetmezliği tablosunda günümüzde bilinen en etkili tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Ülkemizde çocuklukta daha çok canlı vericiden karaciğer nakilleri yapılmakta, yetişkin karaciğerinin bir kısmı bir çocuğun hayatının kurtulmasını sağlamaktadır.

Çocuklarda Karaciğer Nakli Yapılan Hastalıklar

1.Çocuklarda karaciğer naklinin en sık nedeni doğuştan safra yolu yokluğu analamına gelen biliyer atrezidir. 15 günden uzun süren yenidoğan sarılığı ve açık krem rengi gayta bu hastalıktan şüphelendirilmelidir. 2.Genetik geçişli Hastalıklar: Wilson hastalığı, alfa-1 antitripsin eksikliği, tirozinemi, 3.Metabolik Hastalıklar: Ailevi hiperkolesterolomi, Criggler-Najjar Sendromu v.s 4.Kolestatik Karaciğer Hastalıkları: PFIC-2 v.s. 5.Karaciğer Tümörleri: Hepatoblastoma, nöroendokrin karaciğer metastazları 6.Akut karaciğer yetmezliği: Birçok nedeni olmasına rağmen çocuklarda mantar zehirlenmeleri ve hepatit A önemli etkenlerdir.

Karaciğer Nakli Hazırlık Dönemi

•Karaciğer nakli hazırlıkları alanında deneyim sahibi olan çocuk gastroenteroloji uzmanları yönlendirilir. •Hastanın aşıları tamamlanır •İyi kilo alması için beslenmesi düzenlenir •Varsa enfeksiyonları tedavi edilir •Varis kanamalarının önlenmesi için gereken tedbirler alınır. •Kalp-akciğer-kemik-hormon sistemlerinde yakın takibi ve gelişen komplikasyonlara erken müdahale için gereken önlemler alınır. •Karaciğer nakli için verici ve alıcı hazırlıkları hızla yapılır. Çocuklarda Karaciğer Nakli Ameliyatı •Ameliyat zamanlamasının iyi yapılması ve karaciğer nakli kararı alınmasında ne çok erken ne de çok geç davranılmasıdır •Her yaş ve ağırlıkta çocuğa karaciğer nakli yapılabilir. •Yaş küçüldükçe ve düşük kilolu bebeklerde teknik güçlükler ve ameliyat sonrası problemler artar, ancak deneyimli merkezlerde bu güçlüklerin üstesinden gelinir. •Kadavradan karaciğer nakli oranı son derece düşüktür. Nakillerin çoğu çocuğun anne ve babası başta olmak üzere yakın bir akrabasından yapılır. •Vücut ağırlıkları az olduğundan karaciğerin küçük bir parçasını nakil etmek yeterlidir. •Ameliyattan sonra cerrahi problem çıkma ihtimali erişkin hastalara göre daha yüksek olmakla beraber kabul edilebilir sınırlardadır. •Teknik zorluklara rağmen karaciğer nakli sonrası başarı oranı %85-90 civarındadır. •Ameliyattan sonra genellikle 2-3 gün içinde yoğun bakımdan servise alınır. Karaciğer Nakli Sonrası İzlem •Nakilden sonra uzun yıllar başarının en önemli faktörü çocuğun ömür boyu alanında tecrübeli hekimler tarafından takip edilmesidir. •Karaciğer nakli sonrası çocuğun ömür boyu immünsupresif (bağışıklık sistemini baskılayıcı) ilaçlar kullanması gerekir. Bu ilaçları doktorun dediği şekilde alması ve kendi kafasından kesmemesi çok önemlidir. Aile bu konuda tam bilinçlendirilir. •Karaciğer nakli sonrası çocukların izlemi erişkinlere göre farklılık gösterir. Büyüyen çocuğun farklı dönemlerinde farklı ilaç gereksinimleri olur, nakil sonrası birçok çocukluk dönemi hastalığı ile karşılaşılır. Bunların önlenmesi ve tedavisinde çocuk gastroenteroloji uzmanı yine yer alır. •Çocuklar büyüme ve gelişme açısından hekim tarafından yakından takip edilir. •Nakil sonrası iyileşme dönemini takiben okula gidebilir.