Kalp Sağlığı (Kardiyo) Check-Up

MUAYENELER
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİK TESTLER
EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceler.
EKO Kalp yetersizliği,kapak hastalıkları,doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda bilgi verir.
EFOR TESTİ Egzersizin kalp üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla uygulanır.
LABORATUVAR TESTLERİ
GLUKOZ (açlık kan şekeri) Açlık kan şekeri tanı ve takibinin değerlendirilmesi.
ÜRE Protein metabolizmasının değerlendirilmesi.
KREATİNİN Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi.
SODYUM( NA) Kandaki elektrolit (tuz) lerin değerlendirilmesi.
KALSİYUM (CA) Endokrin ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesi.
MAGNEZYUM Metabolizma ve elektrolit dengesinin kanda değerlendirilmesi.
ÜRİK ASİT Nükleik asitlerin ve hücre metabolizmasının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
ALANİN AMİNOTRANSFERAZ (ALT) Siroz, akut hepatit gibi karaciğer hastalıkları ve Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi
TSH Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi.
HDL KOLESTROL Total kolesterol ve iyi kolesterolün değerlendirilmesi.
LDL KOLESTROL Kötü kolesterolün değerlendirilmesi.
TRİGLİSERİD Kan yağlarının değerlendirilmesi
HEMOGRAM (tam kan sayımı) Tam kan sayımının değerlendirilmesi.
SEDİMANTASYON ESH (Alyuvar çökme hızı) birçok hastalıkta tanıya yardımcı bir inceleme olarak kullanılır
PRO-BNP Kalp yetmezliğinin değerlendirilmesi
TROPONİN Acil kriz değerlendirilmesi
RADYOLOJİ
AKİĞER GRAFİSİ(TEK YÖN) Akciğerlerin görüntülenmesi
 ” Sağlığınız için önceliğiniz check-up , Check-up için önceliğiniz Medipol Esenler Hastanesi. ”