muayene

Kendi kendine sigarayı bırakmakta zorlanan kişilerde en etkili yöntem, hekim  gözetiminde etkinliği kanıtlanmış tıbbi tedavi yöntemlerinin kullanılmasıdır.

Tıbbi tedavi, sigara içme arzusunu ve sigara bırakıldığında oluşan nikotin yoksunluk belirtilerini (sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, vs.) azaltarak bırakma girişiminin daha kolay ve başarı şansının daha yüksek olmasını sağlar.

  • Etkinliği Kanıtlanmış Tıbbi Tedavi Yöntemleri

1- Nikotin Replasman (Yerine Koyma) Tedavisi:    *Nikotin bandı, *Nikotin sakızı

2- Nikotin Dışı Tedaviler:   *Bupropion (Zyban tablet), *Vareniklin (Champix tablet)

Tütün bağımlılığı tedavisi bireye özgüdür. Bu yöntemlerden herhangi biri ya da kombinasyonu hastanın yaşı, ek hastalık varlığı, bağımlılık derecesi (Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile ölçülür) gibi faktörler belirlenip hastanın hangi yönteme daha iyi uyum sağlayabileceği de göz önüne alınarak başlanır.

lungs

lungtree

Tıbbi tedavinin hekim kontrolü ve motivasyonel desteği ile alınması tedavinin etkinliğini ve sigara bırakma başarısını daha da arttırır.

Tedavi süresi ayda bir yapılan görüşmeler ile en az 3 aydır.  6.ayda ve 1.yılın sonunda ise hasta mutlaka kontrole çağrılır. 1. yılın sonunda sigarayı bırakmış hastalara ise başarı sertifikası verilir.