Ahmet ÖZDİLMAÇ

NÖROŞİRURJİ (BEYİN CERRAHİ) UZMANI
0 212 440 1000
 • KİŞİSEL BİLGİLER

  Doğum Yeri     : Mersin / Tarsus

  Doğum Tarihi : 17.11.1980

  Yabancı Dil     : İngilizce

  e-posta           : aozdilmac@medipol.edu.tr

 • ÇALIŞMA SAATLERİ

  Hafta İçi     : 08:30 – 17:30

  Cumartesi : 08:30 – 14:30 (Bazı Cumartesi günleri tam gün çalışmaktadır. Lütfen randevu merkezini arayın. Tel: 0 212 440 1000)

 • DENEYİM

  Asistan Dr. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul 2007-2014
  Uzman Dr. Bingöl Devlet Hastanesi (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) 2014 Mart

  2015Ağustos

  Uzman Dr. Acıbadem Sağlık Grubu 2015-2016
  Uzman Dr. Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi 2016-Halen
 • EĞİTİM

  Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998-2005
  Tıpta Uzmanlık İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Beyin ve Sinir Cerrahisi) 2007-2014
 • YAYINLAR

  ULUSLARARASI (Science Citation Index-Expanded ile taranan) YAYINLAR

  1-Çavuşoğlu H, Özdilmaç A, Şahin Y, Aydın Y: Isolated posterior spinal artery aneurysm causing intracranial acute subarachnoidal hemorrhage. Acta Neurochir. DOI 10.1007/s00701-009-0491-2, 2009

  2-Çavuşoğlu H, Tuncer C, Özdilmaç A, Aydın Y: Multiple intracranial hidatid cysts in a boy. Turkish Neurosurgery 2009, Vol:19, No:2, 203-207

  3-Aydın Y, Çavuşoğlu H, Yüce İ, Özdilmaç A, Kahyaoğlu O: A Prospective Study of Interbody Fat Graft Application With the Anterior Contralateal Cervical Microdiscectomy to Preserve Segmental Mobility. Neurosurgy. 2017 Mar 28. doi: 10.1093/neuros/nyx056.

  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR

  1-Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Müslüman A.M., Aydın Y: Posterior fossa cerrahisi sonrası çocuklarda görülen serebellar mutizm: Olgu sunumu, [Cerebellar mutism following posterior fossa tumor resection in children: Case report], Istanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2012; 75:3

  2-Özdilmaç A, Tuncer C, Çavuşoğlu H, Aydın Y: Temporoparietal Bölgede Kafa Travması Sonrası Oluşan Simetrik Bilateral Epidural Hematom: Olgu Sunumu, [Symmetrical Bilateral Epidural Hematoma After Head Injury in the Temporoparietal Region: Case Report], Türk Nöroşirürji Dergisi 2015, Cilt: 25, Sayı: 3, 323-325

  ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  1-Türkmenoğlu O.N., Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’Perkütan vertebroplastiyle tedavi edilmiş osteoporotik vertebra kompresyon fraktürlerinin uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçları’’, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-080 (2010).

  2-Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O.N, Müslüman A.M., Çoban T.E., Yılmaz A, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Far lateral lomber disk hernilerinde cerrahi tedavi’’, Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-090 (2010).

  3-Müslüman A.M., Çavuşoğlu H, Yılmaz A, Özdilmaç A, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Tüberkulum sella menenjiomlarında cerrahi tedavi sonuçlarımız’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-050 (2011).

  4-Müslüman A.M., Yılmaz A, Çavuşoğlu H, Cansever T, Kahyaoğlu O, Özdilmaç A, Aydın Y: ‘’Olfaktor oluk menengiomlarında unilateral frontal transfalsian ve bifrontobazal yaklaşımlarının karşılaştırmalı sonuçları’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-074 (2011).

  5-Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O.N, Müslüman A.M., Yılmaz A, Çoban T.E., Şahin Y, Aydın Y: ‘’Ekstraforaminal cerrahi yaklaşım uygulanan far lateral lomber disk hernilerinde klinik sonuçlarımız’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-036 (2011).

  6-Özdilmaç A, Türkmenoğlu O.N, Çavuşoğlu H,Şahin Y, Aydın Y: ‘’Perkütan vertebroplastiyle tedavi edilen travmatik vertebra kompresyon fraktürlerinin uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçları’’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-043 (2011).

  7-Yılmaz A, Özdilmaç A, Müslüman A.M., Çavuşoğlu H, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Retrosigmoid yaklaşımla yapılan akustik nörinomlarda duraplasti ve kranioplastinin postoperatif baş ağrısına etkisi ‘’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-068 (2011).

  8-Yılmaz A, Müslüman A.M., Cansever T, Çolak İ, Özdilmaç A, Yüce İ, Doğu B, Yılmaz F, Aydın Y: ‘’Serebellar tonsiller descent temelinde chiari tip 1 için yapılan foramen magnum dekompresyonuna duraplasti ilavesinin servikal ROM’a etkisi‘’, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-096 (2011).

  9-Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A, Özdilmaç A, Akgün C, Çoban T.E, Aydın Y: ’’ Minimal invaziv tedavi yöntemlerinden transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi’’, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-039 (2012).

  10-Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M, Özdilmaç A, Yılmaz İ, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’Çocuklarda ventrikülo-peritoneal şant enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik emdirilmiş aksternal ventriküler drenaj sistemlerinin kullanımı’’, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-062 (2012).

  11-Yılmaz A, Yüce İ, Müslüman A.M, Özdilmaç A, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Lomber spinal stenozun cerrahi tedavilerinden minimal invaziv mikrocerrahi yöntem olan unilateral yaklaşımla bilateral mikrocerrahi dekompresyon tedavisi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, TPS-002 (2012).

  12-Kılıç M, Müslüman A.M, Özdilmaç A, Yılmaz A, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Servikal spondilozda anterior hemivertebrektomi tedavisi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-200 (2012).

  13-Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A, Özdilmaç A, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Polivinilprolidonlu (Bioglede) şant kullanımı ile izole silikon şant kullanımının şant enfeksiyonu yönünden karşılaştırılması ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-269 (2012).

  14-Özdilmaç A, Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Kafa travması sonrası gelişen simetrik bilateral epidural hematom: Literatür ışığında olgu sunumu ‘’ Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-373 (2012).

  15-Şahin B, Yüce İ, Özdilmaç A, Yılmaz A, Müslüman A.M, Çoban T.E, Aydın Y: ‘’ Kronik subdural hematomlarda etyoloji, tedavi ve nükslerin analizi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-375 (2012).

  16-Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M, Türkmenoğlu O.N, Çavuşoğlu H, Özdilmaç A, Kılıç M, Yılmaz İ, Akgün C, Aydın Y: ‘’ Yüksek seviye lomber disk hernilerinde cerrahi tedavinin başarısı: Klinik sonuçlarımız ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-012 (2013).

  17-Türkmenoğlu O.N, Özdilmaç A, Yüce İ, Kılıç M, Yılmaz A, Müslüman A.M : ‘’ Osteoporotik vertebra kompresyon fraktürlerine uygulanan unilateral ve bilateral perkütan vertebroplasti tedavisinin radyolojik ve klinik sonuçlarının karşılaştırılması ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-036 (2013).

  18-Kılıç M, Özdemir B, Can S.M, Özdilmaç A, Şirinoğlu D, Müslüman A.M, Yılmaz A : ‘’ Orbita tümörlerinin değerlendirilmesi ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-055 (2013).

  19-Aydın M.D, Yılmaz A, Müslüman A.M, Aydın N, Gündoğdu C, Özdilmaç A, Yılmaz İ : ‘’ Toward discovery of glossopharyngeal nevre role in pathophysiologic mechanism of hyperthermia in subarachnoid hemorrhage: A preliminary hypothesis based on our experimental researches ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-084 (2013).

  20-Kılıç M, Şahin B, Özöner B, Özdilmaç A, Müslüman A.M, Yılmaz A: ‘’ Malign MCA enfarktlarında erken dekompresyon cerrahisinin klinik önem ve etkinliği ‘’ , Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-110 (2013).

  21-Yüce İ, Özdilmaç A, Yılmaz A, Müslüman A.M.,  Akgün C, Altaş K, Kaldırımoğlu S.A.: ”Çocukluk çağında yaygın bacak ağrısı şikayetinin tethered cord sendromundaki yeri” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-28 (2014).

  22-Akgün C, Altaş K, Müslüman A.M., Yılmaz A, Yüce İ, Özdilmaç A, Kaldırımoğlu S.A.: ”Torakolomber vertebra fraktürü tedavisinde kısa segment enstrümentasyon ile posterior füzyonun tedavi başarısı” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, SS-124 (2014).

  23-Akgün C, Türkmenoğlu O.N., Yılmaz A, Müslüman A.M., Özdilmaç A, Yüce İ, Aydın Y: ”Posterior fossa cerrahisi sonrası gözlenen serebellar mutizm olgularında C-T-C (Cerebello-Thalamo-Cerebral) yolun önemi ve klinik ve nöroanatomik belirleyiciler” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-312 (2014).

  24-Akgün C, Kaldırımoğlu S.A., Yılmaz A, Müslüman A.M., Yılmaz İ, Özdilmaç A, Yüce İ : ”Koagülopati (ITP) ile birlikte gözlenen subgaleal hematom : Olgu sunumu” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-333 (2014).

  25-Altaş K, Akgün C, Yılmaz A, Müslüman A.M., Türkmenoğlu O.N., Yüce İ, Özdilmaç A: ”Çocukluk çağında intramedullar yerleşimli düşük gradeli glial tümörlerin intrakranyal metastazı: Olgu sunumu” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-463 (2014).

  26-Akgün C, Müslüman A.M., Tanık C, Altaş K, Yılmaz A, Yüce İ, Özdilmaç A: ”Nörohipofizin atipik granüler hücreli tümörü” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-531 (2014).

  27-Özdilmaç A, Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M., Türkmenoğlu O.N., Altaş K, Kaldırımoğlu S.A.: ”Çocukluk çağında hidrosefaliye neden olan posterior fossa tümörlerinde tedavi yaklaşımları” , Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türk Nöroşirürji Dergisi, EPS-534 (2014).

  ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  1-Özdilmaç A, Türkmenoğlu O.N., Çavuşoğlu H, Şahin Y, Aydın Y: ‘’Perkütan vertebroplastiyle tedavi edilmiş vertebra kompresyon fraktürlerinin uzun dönem radyolojik ve klinik sonuçları’’, 9. Uluslar arası Türk Omurga Kongresi, İstanbul, SS-16 (2011).

  2-Yüce İ, Akgün C, Özdemir B, Yılmaz A, Müslüman A.M, Özdilmaç A, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’A Case of chronic subdural hematoma developed following cerebral surgery: Acase report’’ ,  9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP030 (2012).

  3-Özdilmaç A, Yüce İ, Müslüman A.M, Yılmaz A, Çoban T.E, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’Symmetrical bilateral epidural hematoma after head injury in the temporoparietal region: Case report’’ , 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP074 (2012).

  4-Yüce İ, Şahin B, Özdilmaç A, Yılmaz A, Müslüman A.M, Hiçdönmez T, Çavuşoğlu H, Aydın Y: ‘’Analysis of etiologic factors, treatment, and recurrences in chronic subdural hematomas’’ , 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP081 (2012).

  5-Müslüman A.M, Yüce İ, Yılmaz A, Çavuşoğlu H, Özdilmaç A, Akgün C, Aydın Y: ‘’Comparison of silicone shunt catheters, and Bioglide catheters with polyvinylpyrrolidone as for the development of shunt infection’’ , 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP107 (2012).

  6-Yüce İ, Yılmaz A, Müslüman A.M, Özdilmaç A, Yılmaz İ, Hiçdönmez T, Aydın Y: ‘’Use of antibiotic-impregnated external ventricular drainage systems in the management of ventriculo-peritoneal shunt infections in children’’ , 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP108 (2012).

  7-Yılmaz A, Yüce İ, Müslüman A.M, Çavuşoğlu H, Kahyaoğlu A, Özdilmaç A, Aydın Y: ‘’Microsurgical bilateral decompression via a unilateral approach (mbdua) as a minimally invasive surgical treatment for bilateral lumbar spinal stenosis’’, 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP159 (2012).

  8-Yüce İ, Kılıç M, Müslüman A.M,Yılmaz A, Özdilmaç A, Yılmaz İ, Aydın Y: ‘’Anterior hemivertebrectomy in the management of cervical spondylosis’’, 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP160 (2012).

  9-Müslüman A.M,Yüce İ, Yılmaz A, Özdilmaç A, Akgün C, Yılmaz İ, Aydın Y: ‘’Evaluation of the therapeutic effectiveness of transforaminal epidural steroid injection which is one of the minimally invasive treatment modalities’’, 9th Asian Congress of Neurological Surgeons, İstanbul, PP161 (2012).

 • RANDEVU

  RANDEVU

VİDEO SUNUMLARI

Bel fıtığı nedir? | Hangi sıklıkla görülür?

Bel fıtığı hastaları hangi şikayetle hekime başvurur?

Bel fıtığı ameliyatında neler yapılır?

Bel fıtığı ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?