Selda AYDIN

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE MİKROBİYOLOJİ UZMANI
0 212 440 1000
 • KİŞİSEL BİLGİLER

  Doğum Yeri     :

  Doğum Tarihi :03.03.1972

  Yabancı Dil     :İngilizce

  e-posta           : drseldaaydin@yahoo.com

 • ÇALIŞMA SAATLERİ

  Pazartesi   : 09:30 – 17:30

  Çarşamba : 09:30 – 17:30

  Cuma         : 09:30 – 17:30

 • DENEYİM

  1999-2000 Pratisyen Hekim Samsun Ayvacık Sofualan Sağlık Ocağı
  2001-2005 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
  2005-2011 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları  ve Klinik Mikrobiyoloji
  2011- 2013 ( Devlet Hizmet Yükümlülüğü) Uzman Tabib Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi
  2013- 2015 (Uzman Tabib) Çerkezköy Devlet Hastanesi / Tekirdağ
 • EĞİTİM

   Lise Düziçi Öğretmen Lisesi  (1988-1990)
  Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi   (1990-1996)
  TıptaUzmanlık Eğitimi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

  Branş : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji   (2001-2005)

  TıptaUzmanlık Eğitimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  Branş : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji   (2005-2011)

 • YAYINLAR

   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. Nakipoglu Y, Erturan Z, Buyukbaba-Boral O, Aksozek A, Aydin S, Derbentli S. Evaluation of the contaminant organisms of humidifier reservoir water and investigation of the source of contamination in a university hospital in Turkey. Am J Infect Control. 2005 Feb;33(1):62-3.
  2. Yilmaz M, Memisoglu R, Aydin S, Tabak O, Mete B, Memisoglu N, Tabak F. Anorectal syphilis mimicking Crohn’s disease. J Infect Chemother. 2011;17(5):713-5. (SCI-E)
  3. Nazik H, Öngen B, Mete B, Aydin S, Yemişen M, Keleşoğlu FM, Ergul Y, Tabak F. Coexistence of blaOXA-48 and aac(6′)-Ib-cr genes in Klebsiella pneumoniae isolates from Istanbul, Turkey. J Int Med Res. 2011;39(5):1932-40. (SCI)
  4. Aydın S, Mete B, Yılmaz M, Yenidünya G, Zaras R, Tunckale A, Tabak F. A patient with HIV infection presenting with diffuse membranous glomerulonephritis in a country with a low HIV prevalence—Remarkable remission with therapy. J Infect Public Health. 2012;5(2):207-10.
  5. Nazik H, Ongen B, Ilktac M, Aydin S, Kuvat N, Sahin A, Yemisen M, Mete B, Durmus MS, Balkan II, Yildiz I, Ergu Y. Carbapenem resistance due to BLAOXA-48 among ESBL-producingEscherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in a Univesity Hospital, Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012. (SCI-E) (kabul edildi, baskıda).
  1. Tabak O,Mete B, Aydin S, Mandel NM, Otlu B, Ozaras R, Tabak F. Port-related Delftia tsuruhatensis bacteremia in a patient with breast cancer. New Microbiol. 2013 Apr;36(2):199-201. Epub 2013 Mar 31.
  2. Nazik H, Aydin S, Albayrak R, Bilgi EA, Yildiz I, Kuvat N, Kelesoglu FM, Kelesoglu FM, Pakaştiçali N, Yilmaz F, Ongen B. Detection and spread of oxa-48-producing Klebsiella oxytoca isolates in Istanbul, Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Jan;45(1):123-9. (SCI-E).
  1. Balkan II, Aygün G, Aydin S, Mutcalı SI, Kara Z, Kuşkucu M, Midilli K, Semen V, Aras S, Yemişen M, Mete B, Ozaras R, Saltoğlu N, Tabak F, Oztürk R. Blood stream infections due to OXA-48-like carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: treatment and survival. Int J Infect Dis. 2014 Jul 3;26C:51-56.
  2. Sili U, Kaya A, Aydin S, Hondur N, Mert A, Tabak F, Ozaras R, Ozturk R. HCV-specific lymphocyte responses in individuals with positive anti-HCV but negative HCV-RNA. J Clin Virol 2015 Jun;67:73-7.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

  1. Nakipoğlu Y, Erturan Z, Büyükbaba-Boral Ö, Aksözek A, Aydın S, Derbentli Ş. Contamination of oxygen humidifier water reservoirs in an university hospital in İstanbul-Turkey. 3rd Balkan Conference of Microbiology. 4-6 September 2003, İstanbul; Proceedings and Abstract Book:525.
  2. Nazik H, Ongen B, Aydin S, Mete B, Durmus MS, Varkal AM, Yemisen M, Tabak F. Spread of OXA-48 positive Klebsiella oxytoca isolates in Istanbul; Turkey. The 4th EURASIA Congress of Infectious Diseases. 01-05 June 2011,Sarajevo Bosnia & Herzegovnia;Absract Book:201.
  3. Nazik H, Ongen B, Mete B, Ilktac M, Aydin S, Kuvat N, Durmus MS, Sahin A, Ergul Y, Yemisen M, Tabak F. Hidden spread of blaOXA-48 gene among the ESBL producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in pediatric intensive care unit. The 4th EURASIA Congress of Infectious Diseases. 01-05 June 2011,Sarajevo-Bosnia & Herzegovnia;Absract Book:265.

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. Can B, Aydın S, Öngen B, Gürler N. Kateter örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobik maddelere direnç durumları ANKEM Derg 2005;19(1):22-24
  2. Mete B, Yemişen M, Aydın S, Babacan M, Özaras R, Erdoğan F, Mert A, Tabak F, Öztürk R. An unusual cause of prosthetic joint infection: Mycobacterium tuberculosis. J Microbiol Infect Dis. 2012;2(2):72-5.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  1. Can B, Aydın S, Öngen B, Gürler N. Kateter örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobik maddelere direnç durumları.19. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi . 30 Mayıs-3 Haziran 2004, Side/Antalya-Türkiye. Ankem Derg 2004;18 (Ek1):3
  2. Aydın S,Öksüz L,Öngen B,Aydın D,Gürler N. Hemokültürden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiotikere direnç:2003’de durum.9. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. 30 Mayıs-3 Haziran 2004, Side/Antalya-Türkiye,Ankem Derg 2004;18 (Ek1):7
  3. Yemişen M, Mete B, Aydın S, Özaras R, Tabak F, Mert A, Erdoğan F, Öztürk R. Tüberküloza bağlı protez eklem enfeksiyonu olgusu. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. 29 Nisan-03 Mayıs 2007, Beldibi/Antalya-Türkiye;Kongre Eğitim Programı Poster Özetleri:20.
  4. Üstündağ K, Mete B, Özaras R, Göksel S, Aydın S, Saltoğlu N, Öztürk R, Tabak F. Parotis Tüberkülozu – Olgu Sunusu. EKMUD Kongresi 2007. 24-28 Ekim 2007, Ankara-Türkiye; EKMUD Kongresi 2007:149.
  5. Aydın S, Yenidünya G, Apaydın S, Mete B, Seyahi N, Tunçkale A, Tabak F. Diffüz membranöz glomerülonefrit ile seyreden bir AIDS olgusu. EKMUD Kongresi 2007. 24-28 Ekim 2007, Ankara-Türkiye; EKMUD Kongresi 2007:254.
  6. Aydın S, Sili U, Mete B, Özaras R, Saltoğlu N, Tabak F, Mert A, Öztürk R. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları laboratuvarında hemokültür örneklerinden izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter türlerinin antibiyotik direnç profili. 8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler. 2-4 Nisan 2008, Askeri Müze/İstanbul-Türkiye;Program ve Özet Kitabı:218-9.
  7. Kaya A, Sili U, Aydın S, Mete B, Yerlikaya E, Saltoğlu N, Özaras R, Mert A, Tabak F, Hondur N, Öztürk R. Yoğun bakım ünitesi Pseudomonas ve Acinetobacter bakteremilerinde son üç yıldaki antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirilmesi. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 25-29 Mart 2009, Antalya-Türkiye;Kongre Kitabı:231.
  8. Sili U, Mete B, Aydın S, Hondur AN, Özaras R, Saltoğlu N, Mert A, Tabak F, Öztürk R, Aygün G. Bir üniversite hastanesinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus sürveyansı: retrospektif laboratuvara dayalı değerlendirme. 24. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi. 29 Nisan-03 Mayıs 2009, Ölüdeniz/Fethiye-Türkiye;Kongre Programı Sözel Sunu ve Poster Özetleri:72.
  9. Balkan İİ, Uludokumacı S, Saltoğlu N, Aydın S, Öngören Ş, Mete B, Özaras R, Soysal T, Tabak F. Febril nötropenik bir hastada ektima gangrenozum ve benzeri lezyonlar: Eş zamanlı Pseudomonas sepsisi ve dissemine fusariosis. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 23-27 Mart 2011, Manavgat/Antalya-Türkiye;Kongre Kitabı:302-3.
 • RANDEVU

  RANDEVU