Haşim GENCER

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI
0 212 440 1000
 • KİŞİSEL BİLGİLER

  Doğum Yeri     : Kütahya

  Doğum Tarihi  : 1984

  Yabancı Dil    : İngilizce

  e-posta           : hasimgencer@medipol.edu.tr

 • ÇALIŞMA SAATLERİ

  Hafta İçi     : 08:30 – 17:30

  Cumartesi : 08:30 – 14:30 (Bazı cumartesi günleri tam gün çalışmaktadır. Lütfen randevu merkezini arayın. Tel: 0 212 440 1000)

 • DENEYİM

  2015 – Halen   Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Esenler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İstanbul

  2014 – 2015    Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve İdari Sorumlusu İstanbul

  2009 – 2014   Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği – Asistan Doktor İstanbul

  2009 Yenidoğan Sağlık Ocağı Pratisyen Doktor Kütahya

 • EĞİTİM

  2009- 2014   Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İstanbul

  2002- 2009   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) Lisans İstanbul

 • YAYINLAR

  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Evaluation of cut-off values of interferon-gamma-based assays in the diagnosis of M. tuberculosis infection. Soysal A, Torun T, Efe S, Gencer H, Tahaoglu K, Bakir M. Int J Tuberc Lung Dis. 2008 Jan;12(1):50-6.
  2. Mycobacterium caprae causing lymphadenitis in a child. Bayraktar B, Togay A,Gencer H, Kockaya T, Dalgic N, Baris AB, Bulut E. Pediatr Infect Dis J. 2011 Nov;30(11):1012-3.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. Ghenotype- phenotype correlation in pediatric patients with Familial Mediterrenean Fever. Ozcelik G, Akinci N, Caglar A, Gencer H, Urgancı N. Pediatric Nephrology volume 26, number 9, September 2011.

  Yazılan/ Çevrilen uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  1. Nelson Pediatri , 19. Baskı, 2015 Türkçe baskı , Kısım X, İnsan Genetiği, sh:376-415. Çeviri: Yard. Doç. Dr. Korkut Ulucan, Uzm. Dr. Haşim Gencer

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Kilic B, Dalgic N, Bayraktar B, Gencer H. Aşı Komplikasyonu: BCG-itis. J Pediatr Inf 2011; 5: 148-152.
  2. Gencer H, Dalgic N, Kafadar I, Kabakci D, Oncul U. Mikrobiyolojik ve/veya Histopatolojik Olarak Kanıtlanmış 35 Pediyatrik Tüberküloz Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, J. Pediatr Inf 2015; 9: 97-101.
  3. Gencer H, Kafadar I, Köse G, Yıldırmak Y. Relationship of Febrile Convulsion With Iron Deficiency Anemia and Zinc Deficiency (JAREM 2016; DOI: 10.5152).

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. Vural S, Karaman S, Gencer H, Urgancı N. Burkitt lenfomalı hastalarımızdaki febril nötropeni atakları: Ağır mukozitte ampirik glikopeptid başlanmalı mı? 19. Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, 2011, SPO-12.
  2. Gencer H, Emir Y, Kabakcı D, Üskül H, Menek L, Kımıl H, Kafadar I, Köse G. Çocuk Acil Servisinde İzlenen Konvülziyon Olgularının Değerlendirilmesi (Ocak-Aralık 2012). 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi. İstanbul, 2013, PB-53.
  3. Kabakcı D, Üskül H, Özkaya F, Gencer H, Karabulut N, Yıldırmak Y. Suçiçeği Enfeksiyonu Sonrası Gelişen İmmun Trombositopenik Purpura Olgusu. 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi. İstanbul ,2013, PB-66.
  4. Üskül H, Kabakcı D, Emir Y, Gencer H, Kımıl H, Yıldırmak Y. 2012 Yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Biriminde İzlenen Akut Gastroenterit Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi. 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi. İstanbul ,2013, PB-95.
  5. Özdoğan Ş, Eralp E, Gencer H, Öztürk D, Genç D, Urgancı N, Yıldırmak Y. Trakeobronşial ve Özefagial Yabancı Cisim. 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi. İstanbul ,2013, PB-104.
  6. Gencer H, Dalgıc N, Öncül Ü,Kabakcı D. Konfirme Tüberkülozlu Olgularımızın Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013.
  7. Emir YV, Güleç SG, Gencer H, Şirvan BN, Telhan L, Köse G. Biotinidaz Eksikliği: Olgu Sunumu. 57. Milli Pediatri Kongresi. Antalya, 2013, P-330.
  8. Gencer H, Demir AA, Kafadar I, Yıldırmak Y, Köse G. Febril konvülziyonlu çocuklarda demir eksikliği anemisi ve çinko eksikliği ilişkisi. 3. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi. İstanbul, 2015, PB-117.
  9. Malkoçoğlu G, Gencer H, Kaya A, Dalgıc N, Bulut ME, Aktaş E. İmmünsuprese Çocuk Hastada Corynebacterium Propinquum Bronkopnömonisi: Olgu Sunumu. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. Antalya, 2015, PS101.
  10. Özdoğan Ş, Kurtaraner T, Gencer H, Kaya DK, Erden SÇ. Okul Öncesi Çocuklarda Hışıltı Atakları ile Maternal Depresyon İlişkisi. 4. Çocuk Dostları Kongresi. İstanbul, 2016, P-042.
  11. Gencer H, Gencer FK, Şahin H, Kamacı T, Uzunhan O. Yenidoğan Bir Hastada Parameatal Üretral Kistin Spontan Rezolüsyonu. 4. Çocuk Dostları Kongresi. İstanbul, 2016, P-176.
 • RANDEVU

  RANDEVU