Ömer KAYA

İÇ HASTALIKLARI UZMANI
0 212 440 1000
 • KİŞİSEL BİLGİLER

  Doğum Yeri     : Batman

  Doğum Tarihi : 01.05.1982

  Yabancı Dil     : İngilizce

  e-posta           : amerkaya@yahoo.com

 • ÇALIŞMA SAATLERİ

  Hafta İçi     : 08:30 – 17:30

  Cumartesi : 08:30 – 14:30 (Bazı cumartesi günleri tam gün çalışmaktadır. Lütfen randevu merkezini arayın. Tel: 0 212 440 1000)

 • DENEYİM

  2007 – 2011   İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

  2012 – 2014   Haseki Eğitim ve Araştıma Hastanesi İç Hastalıkları ABD İç Hastalıkları Uzmanı

  2014 – Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesinde Yrd. Doç.Dr .       

 • EĞİTİM

  2000 – 2006   İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  2007 – 2011   İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

  2012 – 2014   Haseki Eğitim ve Araştıma Hastanesi İç Hastalıkları ABD İç Hastalıkları Uzmanı              

 • YAYINLAR

  “Science Citation Index (SCI)” kapsamındaki dergilerdeki yayınlar

  • Saka B , Kaya O, Ozturk G. B, Erten N, Karan M.A Malnutrition in the elderly and its relationship with other geriatric syndromes Clinical Nutrition  May  2010
  • Ozkok A, Akpinar T.S, Tufan Fatih, Kaya O,  Bozbey H.U, Atas R, Toz B, Atay K,  Yilmaz E, Besiroglu M, Nas K, Hadrovic N, Illyes M, Ecder T  Cystatin C is better than albuminuria as a predictor of pulse wave velocity in hypertensive patients Clinical and Experimental Hypertension july 2013

   SCI ve SCI Expanded harici ulusararası indekslerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış yayınlar

  •  Ozkok A, Atakan A, Acar G, Atas R, Kaya O, Toz B, Kose M, Akpinar T.S, Tufan F, Oflaz H  Marked elevation of troponin I without wall motion abnormality in a patient with myocarditis: Cardiac enzymes may not predict the outcome in myocarditis Open Journal of Internal Medicine  June 2013

  Uluslararası bİlİmsel toplantılarda sunulan posterler

  • Kaya Ö, Tufan F, Toz B, Göktürk S, Atay K, Kara E, Yazıcı H, Türkmen A. Acute renal failure and hyponatremia associated  intravenous Immunoglobulin therapy for  Guillain-Barre Syndrome. 8th Congress of the European Fedaration of Internal Medicine. Istanbul 2009
  • Tufan N.A, Kaya Ö, Bektaş H, Tufan F, Yavuz S, Pekçelen Y, Blastic NK cell lymphoma/leukemia presenting with vena cava superior syndrome: Case report. 8th Congress of the European Fedaration of Internal Medicine. Istanbul 2009
  • KayacanM, Müftüoğlu M, Doğan Ö, Laçin Ş, Kaya Ö, Öbekli T, Kayacan D, Erk O, Akkaya V, Güler K  Plasmapheresıs As An Adjunct Treatment In Waldenstrom’s  Macroglobulınemıa World Hematology Congress 2010
  • Kayacan S.M, Laçin S, Müftüoğlu M, Avşar F.N, Kara E, Kaya Ö, Öbekli T, Doğan Ö, Ağan M,  Erk O, Akkaya V, Güler K Mıcroangıopathıc Hemolytıc Anemıa In Metastatıc Sıgnet Rıng Cell Gastrıc Carcnoma World Hematology Congress 2010

  Ulusal  bilimsel toplantılarda sunulan posterler

  • Kaya Ö, Erinç O, Tayfur M, Dilmener M. Çift Adenoma Bağlı Hiperparatiroidi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2008.
  • Kaya Ö, Bektaş H, Yavuz A.S, Pekçelen Y, Doğan Ö. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Zemininde Gelişen MALT Lenfoması: Olgu sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2008.
  • Kaya Ö, Tufan A ,  Selçukbiricik Ö, Aral F, Çolak N . Gebeliğin ve hipertriodinin tetiklediği nadir bir Hastalık: Tip 2 Sitrülinemi. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2009.
  • Kaya Ö, Pehlivan Ö ,  Esen B.A ,  Ekinci Ö  Tufan A,  Şahinkaya Y,Kamalı S , Gül A, Sanlı Y, Ünal S, İnanç M.  BÜYÜK DAMAR TUTULUMU İLE SEYREDEN COGAN SENDROMU: TANIDA PET-TARAMA’NIN KATKISI  Ulusal Romatoloji kongresi Antalya 2009
  • Çalışkan Y, Kaya O, Yelken B, Yazıcı H, Görgülü N, Türkmen A, Sever S .  MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİTLERİN TEDAVİSİNDE İMMÜNOSÜPRESİF AJANLAR 26.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 2009
  • Tufan F, Bozbey H.U, Toz B, Atay Kadri, Kaya Ö, Saka B, Erten N, Karan M.A .YAŞLI VE GENÇ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGULARDA LİPİD PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Akademik Geriatri Kongresi 2010
  • Kayar Y, Kaya Ö, Baykız D, Karaca P, Kolyan N. İnfektif Endokardit Sonrası Gelişen Korda Rüptürü 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2010
  • Kayar Y, Kaya Ö, Baykız D, Karaca P,Gören T. İnfektif Endokardite Bağlı Akut Kalp Yetersizliği 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2010
  • Kadri A,Tufan F, Kayar Y, Şahutoğlu T, Kaya Ö, Evirgen S, Akın S, Bahat Öztürk G, Erten S.N, Karan M. A, Taşçıoğlu C, Ailevi Akdeniz Ateşi ve Tip 2 Poliglandüler Otoimmün Sendromu Birlikteliği Olan Geriatrik Bir Olgu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2010
  • Kaya Ö, Kayar Y, Toz B, Atay Kadri,Tufan F. Nadir Bir Kanama Bozukluğu- Faktör 7 eksikliği: Olgu Sunumu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya 2010
  • Kaya Ö, Kara. Akciğer tutulumu olmayan Göz ve Cilt Tutulumlu sarkoidoz olgusunda MGUS varlığı UlusalHaseki Tıp Kongresi. Muğla 2014

  Katıldığı kongre ve toplantılar:

  1. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi  Antalya 2008.
  2. 8th Congress of the European Fedaration of Internal Medicine  Istanbul 2009
  3. İstanbul Tıp Fakültesi  Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme Silivri 2009
  4. Ulusal Romatoloji kongresi Antalya 2009
  5. Çapa Nefroloji Günleri Sapanca 2009
  6. Endokronoloji ve Metobolizma Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu İstanbul 2009
  7. Diyabet Günleri Silivri 2009
  8. Polikistik Böbrek Hastalığı Çalışma Grubu Toplantısı Çanakkale 2009
  9. Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme Silivri 2010
  10. Çapa Nefroloji Günleri Kartepe 2010
  11. Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlığı Güncelleme Kursu İstanbul 2010
  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Antalya 2010
  13. Excellence in Rheumatology 2011 Harbiye, İstanbul.
  14. Çapa Nefroloji Günleri Bolu 2013
  15. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme Pendik 2013
  16. İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme Sapanca 2014
 • RANDEVU

  RANDEVU